Fekete gólya (Ciconia nigra)

A fekete gólya legkedveltebb élőhelyei a csendes vízfolyásokkal, tavakkal váltakozó erdős területek, melyekből nem hiányoznak az idős hagyásfák vagy az egykori legelőerdőkből visszamaradt öreg kocsányos tölgyek.

Síkvidéken legtipikusabb fészkelőhelyei a fiatal fák sűrűjében megbújó évszázados kocsányos tölgyek. Hegyvidéken elsősorban az öreg bükkösökben vagy fenyvesekben fészkel.

A hazai populáció csak az öreg erdőkkel és a vizes élőhelyekkel együtt őrizhető meg. A fekete gólya egész fészkelőterületén veszélyeztetett faj. Magyarországon a fokozottan védett fajok kategóriájába tartozik, eszmei értéke 500 000 Ft.

Fotók: Morvai Szilárd, MME

 

Védett fajok oakeylife képek Peszéri-erdő védett fajok