Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)

Remek hírt kaptunk kollégánktól 2018 július elején: a Peszéri-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területről sikerült kimutatni a nagy hőscincért (Cerambyx cerdo).

Ez egy nem várt, de örömteli eredménye a szakmai munkánknak. A projekt területen összesen 3 példány került eddig elő a nagy hőscincérből.

Hazánkban elsősorban hegy és dombvidéki faj, valamint az Alföld peremén is előfordul.
Teste fekete, karcsú, szárnyfedői barnák. Szárnyfedői a csúcsuk felé elkeskenyednek. Hátoldalát csak rövid és gyér szőrzet fedi, amely a szárnyfedők csúcsán is hátrafelé irányul. A hím csápjai hosszabbak, meghaladják a testhosszukat. 25-55 mm hosszú.

Az első két évben lárvája kéreg alatt fejlődik, majd mélyen a farészbe húzódik. A lárva 3-5 év alatt jut el a bábozódásig. Meszes dugóval lezárt bábbölcsőben alakul át a harmadik-negyedik év végén bábbá, majd imágóként ott telel. Az imágó májusban jön elő a fából.
Lárvája különféle élő tölgyfajokban (cser, kocsányos, kocsánytalan, molyhos tölgy) és szelídgesztenyében fejlődik.

Imágói fák nedveit nyalogatják.

Védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft, IUCN besorolása: sebezhető.

 

Fotó: Enyedi Róbert, 2018. június, Peszéri-erdő

Eredmények Hírek Védett fajok oakeylife képek Peszéri-erdő védett fajok