A díszes tarkalepke

A díszes tarkalepke – Információs tábla

A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) a jó természetességű, fajgazdag keményfás ligeterdők szegélyeihez kötődő lepkefaj. Széles elterjedési területű eurázsiai faunaelem, amelynek sajnos mára  legtöbb európai állománya kipusztult, illetve nagy mértékben megfogyatkozott. A Duna–Tisza közén napjainkra csak néhány populációja maradt fent, ennek megfelelően a megőrzése kiemelt fontossággal bír.

A kifejlett lepke könnyen felismerhető: szárnyai elülső oldalán sötétbarna vagy fekete és narancsvörös mintázatot látunk, a hátsó szárnyainak peremén, a vörös foltsorban nincsenek fekete pontok, a szárnyak hátsó oldalán halvány, kén- vagy narancssárga minta látható.

Összetett fejlődésmenetű faj: a májusi-júniusi rajzás során a nőstény a magyar kőrisre vagy fagyalra petézik, a hernyófészket a hernyók nyár közepe fele hagyják el, és lágyszárú növényeken, például veronikákon táplálkoznak. Hernyó állapotban telel át.

A jó természetességű, fajgazdag keményfás ligeterdők szegélyeihez kötődő díszes tarkalepke természetvédelmi helyzetének javítása érdekében az OAKEYLIFE-projekt keretében ökológiai folyósokat alakítottunk ki, valamint – többek között önkénteseink közreműködésével – vesszős fagyal és magyar kőris csemetéket ültettünk a Peszéri-erdőben.

A projektben végzett vizsgálatok során bebizonyosodott vagy bebizonyítottuk  került, hogy a Peszéri-erdőben élő díszes tarkalepke populáció legfontosabb tápnövénye a vesszős fagyal. Annak ellenére, hogy a magyar kőris (és néhány helyen a magas kőris) tömeges a Peszéri-erdőben, ezekre a fajokra itt viszonylag ritkán petéznek a nőstények.

Az eddigi kutatásaink segítségével közelebb kerültünk ahhoz, hogy a díszes tarkalepke-populáció megőrzése érdekében tett intézkedéseket a populáció életének pontos ismerete birtokában tervezhessük és valósíthassuk meg.

Az OAKEYLIFE projekt megvalósítási időszaka alatt (2018–2022) a Peszéri-erdőben a díszes tarkalepke populáció egyedszáma megháromszorozódott, az elfoglalt élőhelyek kiterjedése pedig nagyjából másfélszeresére nőtt.

A díszes tarkalepke hazánkban természetvédelmi oltalom alatt álló, vörös listás faj; egy példány természetvédelmi értéke 50.000 forint. Az Európai Unióban közösségi jelentőségű állatfajnak minősül, így a Natura 2000 hálózat területeinek kijelölésének alapjául szolgál.

Információs tábla háttéranyagok