Természetközeli erdőssztyeppek

Természetközeli erdőssztyeppek – Információs tábla

A jelenleg hatályos (többször módosított), az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény szerint az erdőket a bennük fellelhető erdei életközösség természetességi állapota szerint a következő csoportokba sorolhatjuk:

  • természetes erdők
  • természetszerű erdők
  • származék erdők
  • átmeneti erdők
  • kultúrerdők
  • faültetvény

Mi is az az erdőssztyepp?

A tipikus gyepek (rétek, legelők) alapvetően fátlan, vagy fákat csak szórványosan tartalmazó élőhelyek, az erdők pedig a fásszárú fajok meghatározó jelenlétével jellemezhető életközösségek. Aki nyitott szemmel járja a kiskunsági tájat, annak az sem meglepő, hogy erdeinkben is vannak gyepterületek (tisztások).

A zárt erdők és a fátlan gyepek közötti folyamatos átmenetet nevezzük erdőssztyeppnek. A Duna-Tisza közén természetes körülmények között az erdőssztyepp dominálna, azaz a régióban klimatikus okok miatt ez képezi a potenciális növényzetet. A Kiskunságban jelenleg megtalálható teljesen fátlan gyepeket és a nagy kiterjedésű zárt erdőket a legtöbb esetben az emberi tevékenység alakítja ki és tartja fenn.

Információs tábla háttéranyagok