Magyar futrinka (Carabus hungaricus)

Munkánk eredményeképpen újabb faj előfordulását sikerült igazolnunk Kunpeszéren!

A magyar futrinka (Carabus hungaricus) hazánkban főleg homokpusztagyepeken fordul elő (nyílt, zárt, meszes és savanyú típusokban egyaránt). Előfordul a Duna-Tisza közén, Tolna megye északi részén, a Kisalföldön, Debrecen környékén és a Nyírségben. Előfordul még dolomit- és mészkősziklagyepeken és lejtősztyeppeken (Budai-hegység, Keleti-Bakony).

Szárnyatlan, teste szénfekete, felül a finom recézet miatt matt, kissé zsírfényű. Feje és előháta igen finoman és sűrűn pontozott, a szárnyfedő korongján a pontok nagyobbak. A szárnyfedőn a rendszertelenül álló, szabad szemmel alig kivehető, apró pontokon kívül jól látható, lapos gödröcskék vannak, melyek 3 hosszanti sorba rendeződtek.

Az előtor sokkal szélesebb, mint amilyen hosszú, hátrafelé alig keskenyedő, oldalpereme kissé felhajló, hátulsó szögletei szélesek, lekerekítettek.

Testhossza 22–30 mm, a nőstények általában zömökebbek és nagyobbak a hímeknél.

Táplálkozásáról nincs irodalmi adat, feltételezhetően a gyepekben élő lágytestűekkel és lassú mozgású gerinctelenekkel táplálkozik.

Szaporodása és peterakása nyár végén, ősz elején történik. A lárvák néhány héttel később jelennek meg. A populáció nagy része lárvaként a talajban vészeli át a telet. Az imágók kis része telel át, ezeket lehet tavasszal megfigyelni.

Fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 100.000 Ft.

(a fajok megfigyelésére élve fogó talajcsapdákat használtunk)

Fotók és információ Andrési Dániel

 

Hírek Védett fajok oakeylife képek Peszéri-erdő védett fajok