Kategória: Információs tábla háttéranyagok

A tisztások jellemző fajai

Miért alakítunk ki tisztásokat az OAKEYLIFE programban? Információs tábla A kiskunsági homoki erdőkben, így a Peszéri-erdőben is megtalálható tisztásokon számos olyan növényfaj él, amelyekkel a fátlan gyepeken is találkozhatunk. A homoki gyepek egyáltalán nem egyveretűek, a talaj humusztartalma és vízmegtartó képessége alapján több típust is megkülönböztethetünk: az évelő nyílt homoki gyepeket, a záródó homokpusztagyepeket és […]
Bővebben...

Az idős fák (famatuzsálemek) jelentősége

A középerdők szerepe – Peszéri-erdő, OAKEYLIFE projekt, információs tábla Az idős fák (famatuzsálemek) jelentősége Az idős fák (más néven famatuzsálemek), ugyanúgy mint a lábon álló pusztuló vagy kiszáradt és kidőlt fák a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából a legjelentősebb élőhelyek közé tartoznak. Az európai, mérsékelt-övi lombhullató erdőkben élő fajok nagy részének fennmaradása függ az idős fák, […]
Bővebben...

Az inváziós fajok visszaszorításának lehetőségei

Az inváziós fajok visszaszorításának lehetőségei – Információs tábla Az inváziós fásszárú növényfajok elleni védekezés két fő csoportra osztható: mechanikus és vegyszeres módszer. A leghatékonyabb, ugyanakkor a legköltségesebb a mechanikus módszer, amikor a tarvágást teljes talajelőkészítés követi. Ez a megoldás a magas fertőzöttségű területeken alkalmazható nagy hatékonysággal. Az eltávolítani kívánt inváziós fafajok rendkívül jól sarjadnak gyökérről […]
Bővebben...

Az inváziós fajok által okozott problémák

Az inváziós fajok által okozott problémák – Információs tábla Az inváziós növények térhódítása az egyik legnagyobb problémát jelenti a hazai és a nemzetközi természetvédelemben is. Nagy területeken és gyorsan képesek terjedni, az őshonos fajokat kiszorítják, a természetes társulásokat átalakítják és elszegényítik. Magbankjuk évekig – esetenként akár egy évtizedig is – képes fennmaradni, azaz magjaik több […]
Bővebben...

A díszes tarkalepke

A díszes tarkalepke – Információs tábla A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) a jó természetességű, fajgazdag keményfás ligeterdők szegélyeihez kötődő lepkefaj. Széles elterjedési területű eurázsiai faunaelem, amelynek sajnos mára  legtöbb európai állománya kipusztult, illetve nagy mértékben megfogyatkozott. A Duna–Tisza közén napjainkra csak néhány populációja maradt fent, ennek megfelelően a megőrzése kiemelt fontossággal bír. A kifejlett lepke […]
Bővebben...

Hogyan növelhető az erdők, erdőssztyeppek fajgazdagsága?

Miért hagyunk az erdőben rőzserakásokat? OAKEYLIFE információs tábla A korábban megsemmisült erdőssztyeppek pusztulását leginkább a teljes talajelőkészítéssel járó mesterséges erdőfelújítás vagy más célú felszántás okozta. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a magtermő korú inváziós fásszárúakkal borított, természeti értéket már nem hordozó területrészek esetében a mesterséges felújítás a leghatékonyabb (és mivel vegyszermentes technológia, a leginkább környezetkímélő) megoldás. […]
Bővebben...

Természetközeli erdőssztyeppek

Természetközeli erdőssztyeppek – Információs tábla A jelenleg hatályos (többször módosított), az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény szerint az erdőket a bennük fellelhető erdei életközösség természetességi állapota szerint a következő csoportokba sorolhatjuk: természetes erdők természetszerű erdők származék erdők átmeneti erdők kultúrerdők faültetvény Mi is az az erdőssztyepp? A tipikus gyepek […]
Bővebben...

A cserjések jellemző fajai

Információs tábla OAKEYLIFE projekt, cserjések a Peszéri-erdőben A cserjések jellemző fajai A legelőkön található cserjés foltok, az útmenti szoliter (önmagában, kiemelt helyen álló) cserjeegyedek vagy cserjések megőrzésével már önmagában is sokat tehetünk számos madárfaj költőhelyének megőrzéséért. Az erdőgazdálkodás során a cserjés erdőszegélyek minél nagyobb mértékű megőrzése szintén könnyen kivitelezhető, nem anyagi ráfordítást, inkább csak odafigyelést […]
Bővebben...

Erdőfelújítási lehetőségek

Miért van szükség mesterséges erdőfelújításokra? Információs tábla
Bővebben...

A vad és az erdő

Vadkárokozás miatti kerítés az erdőben – információs tábla A vad és az erdő Miért is szükséges a vadak kizárása az erdőfelújítások területéről? Azért, mert a túltartott vadállomány nagy károkat képes okozni. A vaddisznó túrásai miatt a talajfelszín megsérül, amely során az invazív növények megjelenése várható, ezáltal a jelölő élőhelyek degradációját (leromlását) idézi elő, ami közvetetten […]
Bővebben...

1 2