Farkasalmalepke (Zerynthia polyxena)

Védett nappali lepkénk. A hernyó egyetlen tápnövénye a közönséges farkasalma, amely igen gyakori növényfaj, a Peszéri-erdőben is többfelé előfordul, így a farkasalmalepkével is több helyen találkozhatunk.

Magyarországon foltszerűen az egész országban megtalálható.

Élőhelyei liget- és láperdők, a hernyója tápnövényének, a farkasalma özönnövény jellege miatt ma már más, inkább másodlagos területeken fordul elő, mint például üde akácosokban, leromlott erdőkben és árokpartokon.

Hernyója monofág, hazánkban kizárólag a farkasalmán él.

Egyetlen nemzedékének imágója április elejétől május végéig (július elejéig) repül, a rajzási csúcs április végére esik.

Bővebben: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1081

Fotó: Hartdégen Judit és Erdélyi Arnold, 2019. május

Hernyójáról honlapunkon: http://oakeylife.hu/2018/07/10/vedett-lepkek-juniusi-rajzasa/

Védett fajok oakeylife képek Peszéri-erdő védett fajok