Látogatás a Kaszó-LIFE élőhely-rehabilitációs programjának helyszínére

Az adminisztratív tapasztalatok átbeszélése után a KASZÓ Zrt. elért eredményeit a terepen is megtekintette az OAKEYLIFE projekt menedzsere és adminisztrátora.

2017. augusztus 31-én magyarországi LIFE-nyertes projektet látogatott meg az OAKEYLIFE projekt két tagja. A látogatás célja egyrészt a korábbi nyertes adminisztratív tapasztalatainak átbeszélése, másrészt a KASZÓ-LIFE projekt (LIFE12 NAT/HU/000593) eredményeinek látványos bemutatása volt.

Danis Zsuzsanna és dr. Bárány Gábor az OAKEYLIFE képviseletében

 

személyesen felkereste a projekt megvalósításának helyszínét, ahol kiterjedt megbeszélést folytattak a program helyi megvalósítóival, Szalai Kittivel, Szabó Edittel és Horváth Lászlóval.

A terepbejáráson láthatták a projekt fő célját, a Nyugat-Belső-Somogy kistáj területén található Natura 2000 területeken a degradálódott élőhelyek rehabilitációjának megvalósulását. A Kaszó-LIFE projekt keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a Natura 2000 részét jelentő Szentai erdő területén az erdők, kisebb lápos, valamint füves területek vízellátásának javítását, illetve a csapadék területen tartását célozzák, ezáltal stabilizálva a kedvező ökológiai állapotot.

A KASZÓ Erdőgazdaság Zrt. és az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) alkotta konzorcium 994.126 euró támogatást nyert az “Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és megőrzése Kaszó területén” című projektje megvalósítására az Európai Unió LIFE+ programja keretében.

A pályázati tevékenységeket 2013. szeptember 1-én megkezdték.

Részletek a projektről: http://www.kaszo-life.eu/hu/

Hírek LIFE networking