Akciók

Szerepek és akciók az OAKEYLIFE projektben

Az OAKEYLIFE projekt beavatkozási területe alapvetően és meghatározóan a Peszéri-erdő, amelynek összterülete: 1083 ha, ez összesen 359 erdőrészleten oszlik meg. Ebből a KEFAG Zrt. vagyonkezelésben: 904 ha, 299 erdőrészlet található, míg a KNPI vagyonkezelésben: 179 ha, amely 60 erdőrészletet tesz ki. Védett terület mindösszesen 156 ha.

Alábbiakban az egyes résztvevők által végzett akciókat mutatjuk be, megjelölve az akció kódját is:

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. – fő kedvezményezett
A saját szakmai akcióin kívül a projekt menedzsmentjét is ellátja.
Saját hozzájárulása (€) 604 078
Támogatás (€) 1 200 000

A1 Akcióterv, technológiai utasítás és ütemterv készítése
A3 Víz- és talajtani térképezés
C1 Invazív fajok korlátozása
C2 Cserjeborítás korlátozása
C3 Nem őshonos fajokból álló sarjaztatott ültetvényszerű erdő átalakítása
C4 Tuskópászták rekultivációja
C5 Ökológia folyosók létrehozása és fenntartása a díszes tarkalepke részére
C6 Erdei tisztások helyrehozása és fenntartása a KEFAG által fenntartott területeken
D3 A projekt tevékenységek szocio-ökonómiai hatásainak értékelése
D4 A projekt ökoszisztéma szolgáltatásokra való hatásának értékelése
E1 A projekt weboldal létrehozása és működtetése
E2 PR tevékenységek (szórólapok, reklám szóróanyagok, rövidfilm, infós táblák, Laymen’s report, projekt arculat kialakítása)
E3 Nem-intézményes és intézményes oktatási tevékenységek
E4 Nemzeti és nemzetközi networking
E5 Személyzet és önkéntesek képzése
E6 Nyitó workshop
E7 Záró workshop
E8 A projekt területén az erdő látogató központ létrehozása és működtetése
F1 Projekt menedzsment és projekt követés
F2 Független könyvvizsgálat
F3 After-LIFE plan/ LIFE projekt utókezelése
F4 A teljesítmény indikátorok mérése, ellenőrzése és beszámoló

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – társkedvezményezett
Saját hozzájárulása (€) 88 929
Támogatás (€) 515 500

A2 GIS adatbázis készítése a projekt területre
C7 Invazív fajok korlátozása (KNPI)
C8 Erdei legeltetési rendszer bevezetése a Peszér-adacsi pusztán (HUKN20003)
C9 Kisméretű erdei tisztások kialakítása (KNPI)
C10 Euro-szibériai erdős sztyepp tölgyes előerdők természetvédelmi állapotának javítása
C11 A helyreállított terület növényi diverzifikációja
C12 Útszéli bokros foltok erdős sztyepp tölgyessé alakítása
C13 Csemetekert létrehozása ismert homoki származású kocsányos tölgy csemeték létrehozásának céljából
D5 Monitoring: a legeltetés hatása az erdőre

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – társkedvezményezett
Alapvetően a projektben a beavatkozások előtti és az eredmény-monitoringot végzi.
Saját hozzájárulása (€) 15 480
Támogatás (€) 180 000

D1 Idegen fajok jelenlétének feltérképezése kezelés előtt és kezelés után
D2 A kulcs fajok és élőhelyek monitoringja a cél területeken