NATURA 2000

A Natura 2000-et az Európai Unió hozta létre 1992-ben. Összefüggő európai ökológiai hálózatot alkottak, mely biztosítja a közösségi jelentőségű, természetes élőhelytípusok, a vadon élő növény- és állatfajok védelmét, s ezen keresztül a biológiai sokféleség megóvását, hozzájárulva ahhoz is, hogy azok kedvező természetvédelmi helyzetét fenntarthassák, illetve helyreállíthassák.

A hálózatot zöld infrastruktúrának is nevezhetjük, melynek célja biztosítani Európa természetes élőhelyeinek ökoszisztéma szolgáltatásait, jó állapotuk megőrzését.

A Natura 2000 hálózat alapja az 1992-ben lefektetett élőhelyvédelmi irányelv (Habitats Directive) és az 1979-es Madárvédelmi irányelv (Birds Directive).  A madárvédelmi irányelv általános célja védeni a tagállamok területén természetes módon előforduló madárfajokat. Az élőhelyvédelmi irányelv alapvető célkitűzése pedig megóvni a biológiai sokféleséget, biztosítani a fajok és élőhelytípusok fennmaradását hosszútávon, természetes elterjedésük szinten tartásával vagy növelésével.

A Natura 2000 hálózat Európa szárazföldi területeinek közel 18 százalékát lefedi.

Magyarországon 2004-ben kezdték el kijelölni ezeket, ekkor alkotott rendeletet erre nézve a kormány. Az ökológiai hálózat részei lettek korábban is védettnek számító területek, így az újonnan kijelöltekkel együtt hazánk területének csaknem 21 százalékát fedi le e különleges védelem. Közéjük tartoznak hagyományosan mezőgazdasági művelés alatt álló földek, legelők és persze erdők is.