OAKEYLIFE / A projekt

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (a nyertes pályázat fő kedvezményezettje), valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az Európai Unió LIFE Nature alapjának 1.895.000 €-os támogatásával, valamint a Földművelésügyi Minisztérium társfinanszírozásával valósítja meg komplexitásában is egyedülálló programját, az OAKEYLIFE projektet.

A projekt teljes címe és témája: A meszes homoki erdőssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri-erdőben

A projekt kódja: LIFE16 NAT/HU/000599

A projekt teljes költségvetése: 2.685.487 €.

A 2017-2022 között zajló program célterülete a Peszéri-erdő, amely kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, a Pannon biogeográfiai régió meszes homoki termőhelyeinek fajokban és élőhely-típusokban egyik leggazdagabb képviselője.

A program célkitűzései:

  • a NATURA 2000 fenntartási célok teljesítését fenyegető, legjelentősebb helyi veszélyeztető tényezők felszámolása, elsősorban az inváziós fásszárú (bálványfa, nyugati ostorfa, kései meggy, zöld juhar) és lágyszárú fajok (selyemkóró, kanadai és magas aranyvessző) visszaszorításával;
  • aktív helyreállítási munkák elvégzésével a kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok (szubkontinentális peripannon cserjések, pannon homoki gyepek, euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok) kiterjedésének növelése és azok természetvédelmi helyzetének javítása;
  • a biotópok fejlesztésével a közösségi jelentőségű, kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű állatfajok (díszes tarkalepke, szarvas álganéjtúró) számára alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelése;
  • a helyreállított élőhelyekre célzottan visszatelepítendő, közösségi jelentőségű növényfajok (homoki nőszirom, mocsári kardvirág) állományainak növelése;
  • a legfontosabb ellátó, szabályozó, fenntartó és kulturális ökoszisztéma szolgáltatások helyreállítása;
  • a régióban megvalósítandó komplex, oktatási-szemléletformálási tevékenységekkel a társadalmi felelősségvállalás és környezettudatos magatartás növelése;
  • a különböző típusú, helyben elvégzett beavatkozások alapján, gyakorlatban tesztelt ajánlások megfogalmazása a hasonló problémákkal szembesülő területkezelők/gazdálkodók részére.

A program sikeres megvalósítása, hazánkban elsőként fogja egy teljes NATURA 2000 terület léptékében, mind természetvédelmi, mind gazdasági oldalról is fenntarthatónak tekinthető pályára állítani az erdőgazdálkodási és erdőkezelési tevékenységeket.